SiMS otrzymał certyfikat ISO 9001:2008

SiMS otrzymał certyfikat ISO 9001:2008

W marcu 2011 r. w Zakładzie Elektronicznym SiMS zakończył się audyt certyfikacyjny, w wyniku którego firma otrzymała Certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008.

Otrzymany przez SiMS certyfikat potwierdza, że w firmie istotne aspekty dotyczące systemu zarządzania są traktowane poważnie. Zagadnienia te są uwzględniane zarówno przy podejmowaniu decyzji strategicznych jak i w codziennym zarządzaniu operacyjnym. Procedury określone przez ISO 9001:2008 wymagają ciągłego doskonalenia działalności firmy we wszystkich sferach działania, a zwłaszcza w projektowaniu i produkcji wyrobów elektronicznych.

„Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2008 jest swoistym ukoronowaniem wieloletnich naszych działań w obszarze zarządzania jakością – mówi Sławomir Stusiński, właściciel firmy. Od początku istnienia firmy przykładamy dużą wagę do tej problematyki. Otrzymanie certyfikatu to jedynie pewien etap w naszej działalności. Stanowi on jednak doskonałą motywację do jeszcze większego zaangażowania się w kolejne działania w tym obszarze” Audyt w SiMS przeprowadziła firma TUV Rheinland

Zakład Elektroniczny SiMS sp. z o. o. Spółka komandytowa © 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl