Praca

Zakład Elektroniczny SIMS - Kontakt

Zakład Elektroniczny SiMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swoich CV i listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres praca@sims.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Elektroniczny SiMS w Bydgoszczy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.”

Zakład Elektroniczny SiMS sp. z o. o. Spółka komandytowa © 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl