Dotacje unijne

Prace B+R w zakresie innowacyjnego sterownika i komputera pokładowego

Celem projektu jest przeprowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, w wyniku których powstanie innowacyjny system sterowania (sterownik wraz z komputerem pokładowym).

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prace B+R w zakresie innowacyjnej tablicy ledowej

Celem projektu jest przeprowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, w wyniku których powstanie innowacyjna tablica energooszczędna LED.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w Zakładzie Elektronicznym SIMS Sp. z o. o. s. k

Celem projektu jest wyposażenie zaplecza badawczo-rozwojowego, który umożliwi prowadzenie prac badawczych celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Ponadto projekt pozwoli na ograniczenia kosztów i czasu na wdrażanie nowych produktów. Projekt jest jednym z kluczowych elementów rozwoju firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu: 1 949 304,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 633 920,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/1.2.1. na zakup kolorymetru

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:
Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Skarbowców 23A
Data wpływu oferty: 15.12.2018r.
Cena oferty netto: 60 849,60 PLN

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/1.2.1. na zakup: odbiornik pomiarowy EMI

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

ROHDE & SCHWARZ Österreich Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Data wpływu oferty: 28.12.2018r.
Cena oferty netto: 76 827,00 EUR

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/1.2.1. na zakup oscyloskopu

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy : Rozstrzygnięte

Wybrany wykonawca:
AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k.
Al. Jerozolimskie 146C
02-305 Warszawa
Data wpływu oferty: 18.12.2018r.
Cena oferty netto: 138 978, 00 EURO

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/1.2.1. na zakup zasilacza programowalnego

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

Farnell element 14
Wielka Brytania
Canal Road Leeds LS12 2TU
Data wpływua oferty: 14.12.2018r.
Cena oferty netto: 5 442,07 PLN

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/1.2.1. na zakup stacji do reworku BGA

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

PB Technik Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 27
04-761 Warszawa
Data wpływu oferty: 18.12.2018r.
Cena oferty netto: 33 600 EUR

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/1.2.1. na zakup usług projektowania w ramach projektu polegającego na stworzeniu centralnej aplikacji do zarządzania flotą publicznego transportu zbiorowego.

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: W TRAKCIE

Zakład Elektroniczny SiMS sp. z o. o. Spółka komandytowa © 2020 All rights reserved Development: www.advit.pl