Dotacje unijne

Wdrożenie innowacji technologicznej w zakresie energooszczędnej tablicy ledowej

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii w postaci wyników prac aplikacyjnych i rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie znacząco ulepszonych produktów w postaci energooszczędnych tablic LED - tablic dla systemów informacji w komunikacji publicznej, których pobór prądu jest niższy niż w aktualnie dostępnych tablicach zbudowanych w oparciu o technologię diod LED. Wdrożona technologia produkcji energooszczędnych tablic w oparciu o moduł LCD EBTN Transmissive Negative Mode o poprawionym kontraście umożliwi produkcję znacząco ulepszonych produktów. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost przychodów ze sprzedaży z tytułu produkowanych tablic. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki działaniom inwestycyjnym polegającym na budowie hali produkcyjno-magazynowej, zakupie automatu montażowego oraz pieca lutowniczego.

Wartość projektu: 4 600 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 971 000,00 PLN

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III: Wsparcie Innowacji W Przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Prace B+R w zakresie innowacyjnego sterownika i komputera pokładowego

Celem projektu jest przeprowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, w wyniku których powstanie innowacyjny system sterowania (sterownik wraz z komputerem pokładowym).

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prace B+R w zakresie innowacyjnej tablicy ledowej

Celem projektu jest przeprowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, w wyniku których powstanie innowacyjna tablica energooszczędna LED.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w Zakładzie Elektronicznym SIMS Sp. z o. o. s. k

Celem projektu jest wyposażenie zaplecza badawczo-rozwojowego, który umożliwi prowadzenie prac badawczych celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Ponadto projekt pozwoli na ograniczenia kosztów i czasu na wdrażanie nowych produktów. Projekt jest jednym z kluczowych elementów rozwoju firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu: 1 949 304,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 633 920,00 PLN

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Prace B+R w zakresie stworzenia centralnej aplikacji do zarządzania flotą publicznego transportu zbiorowego

Celem projektu jest przeprowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, w wyniku których powstanie innowacyjna centralna aplikacja do zarządzania różnymi modułami w systemie zarządzania flotą.

Całkowita wartość projektu: 631 537,61 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 414 701,10 PLN

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń" realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/1.2.1. na zakup kolorymetru

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:
Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Skarbowców 23A
Data wpływu oferty: 15.12.2018r.
Cena oferty netto: 60 849,60 PLN

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/1.2.1. na zakup: odbiornik pomiarowy EMI

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

ROHDE & SCHWARZ Österreich Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa
Data wpływu oferty: 28.12.2018r.
Cena oferty netto: 76 827,00 EUR

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/1.2.1. na zakup oscyloskopu

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy : Rozstrzygnięte

Wybrany wykonawca:
AM Technologies Sp. z o.o. Sp.k.
Al. Jerozolimskie 146C
02-305 Warszawa
Data wpływu oferty: 18.12.2018r.
Cena oferty netto: 138 978, 00 EURO

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/1.2.1. na zakup zasilacza programowalnego

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

Farnell element 14
Wielka Brytania
Canal Road Leeds LS12 2TU
Data wpływua oferty: 14.12.2018r.
Cena oferty netto: 5 442,07 PLN

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/1.2.1. na zakup stacji do reworku BGA

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

PB Technik Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 27
04-761 Warszawa
Data wpływu oferty: 18.12.2018r.
Cena oferty netto: 33 600 EUR

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/1.2.1. na zakup usług projektowania w ramach projektu polegającego na stworzeniu centralnej aplikacji do zarządzania flotą publicznego transportu zbiorowego.

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

Steosoft Adam Więckowski
ul. Lotników 9/24
87-100 Toruń
NIP: 9562249838
Cena oferty netto: 16 400,00 zł

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/1.2.1. na zakup usług projektowania w ramach projektu polegającego na stworzeniu centralnej aplikacji do zarządzania flotą publicznego transportu zbiorowego.

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

Piemont Roman Nowicki
ul. Sztumska 4/2
85-383 Bydgoszcz
NIP: 9671231352
Cena oferty netto: 80 370,27 zł

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/1.2.1. na zakup usług projektowania w ramach projektu polegającego na stworzeniu centralnej aplikacji do zarządzania flotą publicznego transportu zbiorowego.

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

Piemont Roman Nowicki
ul. Sztumska 4/2
85-383 Bydgoszcz
NIP: 9671231352
Cena oferty netto: 14 000,00 zł

Zapytanie ofertowe nr 2/2020/1.2.1. na zakup usług projektowania w ramach projektu polegającego na stworzeniu centralnej aplikacji do zarządzania flotą publicznego transportu zbiorowego.

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

Steosoft Adam Więckowski
ul. Lotników 9/24
87-100 Toruń
NIP: 9562249838
Cena oferty netto: 18 000,00 zł

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/1.6.2. na zakup: Automat do montażu powierzchniowego

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

PB technik Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 27
04-761 Warszawa

Data wpływu oferty: 10.12.2020r.
Cena oferty netto: 1 122 391,54 PLN

Dywersyfikacja działalności Zakładu Elektronicznego SIMS Sp. z o. o. s. k. poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań produktowych.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania: 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych – pomoc zwrotna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
W ramach projektu planowany jest zakup automatu do montażu powierzchniowego (innowacja w zakresie procesu produkcyjnego) wyposażonego w funkcjonalności (możliwość topnikowania, technologia PoP oraz Placement Monitor i platforma oprogramowania), które umożliwią wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w postaci użycia modułów BGA. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa będzie dywersyfikacja oferty poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych w zakresie komputera pokładowego wyposażonego w nowoczesny układ zasilania oraz separator układów transmisji.

Wartość projektu: 1 230 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 500 000,00 PLN

Prowadzenie prac B+R i wdrożenie ich wyników w działalności gospodarczej Zakładu Elektronicznego SIMS Sp. z o. o. s. k.

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych (badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych) oraz komercjalizacja wyników tych prac we własnej działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 4 351 014,08 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 555 857,03 PLN

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/1.2.1. na zakup usługi przygotowania, wdrożenia i testów algorytmów wykrywania zagrożeń

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj
Formularz oferty można pobrać tutaj

Wzrost konkurencyjności SIMS poprzez promocję na rynkach zagranicznych.

Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu oraz wzrost rozpoznawalności przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych.
Planowane są następujące działania w ramach projektu:
• Udział w międzynarodowych targach "Trako Targi Kolejowe" w Gdańsku jako wystawca, Polska
• Udział w międzynarodowych targach "IT Trans Karlsure" w Rheinstetten jako wystawca, Niemcy
• Udział w międzynarodowych targach "TRANSEXPO" w Kielcach jako wystawca, Polska
• Usługi doradcze w zakresie prawnym na rynek niemiecki
• Usługi doradcze w zakresie prawnym na rynek ukraiński
Realizacja projektu umożliwi wejście na nowe rynki zagraniczne i zwiększenie przychodów ze sprzedaży dwóch produktów:
• Systemy dynamicznej informacji pasażerskiej
• Mobilne Systemy Monitoringu

Wartość projektu: 473 563,69 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 293 045,01 PLN

Projekt jest realizowany w ramach projektu grantowego pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/FE na zakup zindywidualizowanych elementów zabudowy oraz materiałów promocyjnych niezbędnych do udziału w targach

1. "Trako Targi Kolejowe" w Gdańsku (21-24.09.2021r.)

2."IT Trans Karlsure" w Rheinstetten (8-10.03.2022r.)

3. "TRANSEXPO" w Kielcach (27-29.10.2021r.)

UWAGA:

W dniu 14.08.2021r. skorygowano:

- Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty) podając poprawną datę ważności oferty zgodną z treścią zapytania ofertowego

- Załącznik nr 2. Specyfikacja stoiska "TRANSEXPO" w Kielcach (27 - 29.10.2021r.) doprecyzowując jednostki miary w brakujących miejscach.

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Aktualny formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) można pobrać tutaj

Aktualny załącznik nr 2 do zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

Smart & Simple Beata Borowicz
ul. Św. Floriana 3/7b
85-030 Bydgoszcz

Data wpływu oferty: 18.08.2021r.
Cena oferty netto: 165 150,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 2/2021/FE na produkcję i montaż filmików reklamowych niezbędnych do udziału w targach "IT Trans Karlsure" w Rheinstetten (8-10.03.2022r.)

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

OSTIA MIKOŁAJ GRAJNERT
ul. Gołębia 33/14
85-309 Bydgoszcz

Data wpływu oferty: 20.08.2021r.
Cena oferty netto: 22 000,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 3/2021/FE na projekt i druk kalendarzy

UWAGA:

W dniu 14.08.2021r. skorygowano:

- odstąpiono od konieczności dostarczenia kalendarzy w języku ukraińskim wskazanych w punktach 1.2.,2.2,3.2. w związku z tym usunięto w zapytaniu zapisy odnoszące się do oceny ofert w tym zakresie.

Z uwagi na wprowadzone zmiany wydłużono czas na składanie ofert do 23.08.2021r. W związku z tym wprowadzono zmiany w części „Harmonogram realizacji zamówienia” oraz „Miejsce, termin i sposób składania ofert” oraz Załączniku nr 1 (formularz oferty).

Aktualną treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Aktualny formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

Omega Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 108/8
40-101 Katowice

Data wpływu oferty: 23.08.2021r.
Cena oferty netto: 10 413,30 PLN

Zapytanie ofertowe nr 4/2021/FE na świadczenie usług prowadzenia działań promocyjno–reklamowych przy udziale hostess/hostów

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) można pobrać tutaj

Informacja o wybranym wykonawcy: Rozstrzygnięte

Nazwa i adres wykonawcy:

WMH sp. z o.o. sp.K
ul. Żeglugi Wiślanej 1/74
03-043 Warszawa

Data wpływu oferty: 18.08.2021r.
Cena oferty netto: 2 400,00 PLN

Zakład Elektroniczny SiMS sp. z o. o. Spółka komandytowa © 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl