Tablice kierunkowe TD

Tablice kierunkowe TD stanowią element Systemu Informacji Pasażerskiej montowany w pojazdach komunikacji zbiorowej.

Służą do informowania pasażerów znajdujących się na przystankach lub peronach o numerze linii i nazwie docelowego kierunku lub stacji do której jedzie pojazd. Wykonane są w oparciu o diody LED o podwyższonej jasności i dużym kącie świecenia. Zastosowanie takich diod w tablicach TD pozwoliło na uzyskanie doskonałej widoczności wyświetlanych treści. Tablice w zależności od potrzeb użytkownika umożliwiają wyświetlanie tekstu w czcionkach o różnej wielkości w jednym lub dwóch wierszach. Ponadto istnieje możliwość prezentowania różnych treści na kilku tablicach jednocześnie. Komunikacja między tablicą kierunkową, a urządzeniem sterującym odbywa się przy użyciu magistrali RS485, Ethernet lub innym systemem transmisji wybranym przez klienta.

W tablicach kierunkowych TD zastosowano automatyczną regulację natężenia światła diod, aby zautomatyzować proces dostosowania jasności tablic do otoczenia (dzień/noc). Wyeliminowano wahania jasności świecenia tablic dzięki układowi histerezy powodującego jej zmianę dopiero po kilku sekundach od zmiany warunków otoczenia. Rozwiązanie to zapobiega rozbłyskiwaniu tablicy kiedy zostanie ona oświetlona w nocy przez jadący z naprzeciwka samochód.

Tablice mogą pracować w szerokim zakresie temperatur: od -20°C do +70°C.

Zakład Elektroniczny SiMS sp. z o. o. Spółka komandytowa © 2021 All rights reserved Development: www.advit.pl