Rejestrator

eS NVR 1700

Urządzenie pozwala na rejestrację strumieni audio i wideo z kamer umieszczonych w pojeździe. Wykonanie hybrydowe umożliwia zapis strumieni video z maksymalnie 8 kamer analogowych oraz możliwość podłączenia różnej ilości kamer cyfrowych w zależności od wymogów.

ZOBACZ WIĘCEJ →

Rejestrator cyfrowy NVR 1700

SPECYFIKACJA


Rejestrator eS-NVR 1700 to najnowsza jednostka centralna mobilnego systemu monitoringu firmy SiMS. Produkowany jest w dwóch wykonaniach:

 • rejestrator hybrydowy cyfrowo – analogowy
 • rejestrator cyfrowy

Mobilny system monitoringu rejestruje obraz zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu. Obraz z kamer, strumień audio oraz metadane zapisywane są na twardych dyskach rejestratora w specjalnej kieszeni przechowującej do dwóch dysków. Materiał można oglądać w czasie rzeczywistym w pojeździe lub odtwarzać zapis z rejestratora w centrum dyspozytorskim. Oferowany system monitoringu to idealne rozwiązanie zarówno dla dużych przewoźników jak i małych firm transportowych.

Główne cechy rejestratora cyfrowego eS-NVR 1700

 • Obsługa do 2 dysków 2,5” SATA SSD, z możliwością wyjęcia dysków (kieszeni) z rejestratora i podłączenia za pomocą interfejsu USB lub LAN do komputera PC
 • wbudowany odbiornik GPS
 • 2 x LAN, złączę w standardzie RJ45, zapewniające wysoką stabilność połączenia
 • 1 x USB 2.0, 1x USB 3.0
 • Kompresja wideo H.264, H.265, MPEG4, MJPEG
 • Możliwość podłączenia różnej ilości kamer IP w zależności od wymogów
 • Zapis w jednym pliku strumieni: audio, wideo, danych z komputera pokładowego oraz odbiornika GPS
 • Możliwość zdalnego sterowania zasilaniem poszczególnych bloków rejestratora, celem zmniejszenia poboru mocy
 • Możliwość współpracy z dowolną kamerą dostępną na rynku
 • Solidna obudowa

FUNKCJONALNOŚĆ


Monitoring lokalny

 • podział obrazu na 1/4/8/9/16 podczas podglądu na żywo i odtwarzania nagrań konfigurowalny tryb wyświetlania obrazów z pojedynczej kamery (sekwencyjny), w trybie podziału obrazu
 • detekcja ruchu, przesłonięcie kamery, utrata sygnału wideo w powiązaniu z funkcjami alarmowymi
 • konfiguracja strefy obszaru dla detekcji ruchu, przesłonięcia kamery

Zarządzenie dyskami twardymi

 • obsługa do sześciu dysków twardych
 • wspieranie technologii S.M.A.R.T. dla dysków twardych

Nagrywanie i odtwarzanie

 • zapis plików video w zależności od ustawionego czasu nagrania lub wielkości pojedynczego pliku
 • tryby nagrywania: normalny, alarmowy
 • tryb pre-record i pos-record dla nagrań w trybie alarmowym
 • wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań w oparciu o numer kanału wideo, typ nagrania,
 • podany początek nagrania, podany koniec nagrania, numer boczny pojazdu, pozycja GPS
 • odtwarzanie nagrań z różnymi prędkościami

Alarmy i wyjątki

 • zarządzanie wejściami i wyjściami alarmowymi
 • konfiguracja czasów zadziałanie wejść/wyjść cyfrowych
 • automatyczny restart urządzenia w przypadku wystąpienia problemów związanych z funkcjonowaniem urządzenia,
 • funkcja przycisku alarmowego (po naciśnięciu przycisku rejestrator zapisuje specjalne
 • nagranie o definiowanym czasie przed i po wystąpieniu zdarzenia w odrębnym pliku, zabezpieczonym przed skasowaniem)

Kopia zapasowa

 • kopiowanie danych na urządzenie podłączone do złącza USB
 • zdalne pobieranie nagrań poprzez sieć WiFi lub GSM/

Inne funkcje

 • wielopoziomowy tryb dostępu do funkcjonalności urządzenia zabezpieczony hasłami
 • nagrywanie logów z informacją o pracy urządzenia
 • import i export do pliku danych konfiguracyjnych

Funkcje sieciowe

 • zdalna konfiguracja parametrów
 • zdalne wyszukiwanie danych, odtwarzanie, zgrywanie nagranych plików
 • zdalny dostęp do konfiguracji urządzenia
 • zdalny dostęp do informacji na temat stanu rejestratora, logów systemowych, statusu wejść alarmowych
 • zdalna aktualizacja oprogramowania, formatowanie dysku, reinicjalizacja rejestratora

Funkcje sprzętowe rejestratora

 • realizacja funkcji podtrzymania nagrywania po wyłączeniu stacyjki przez określony czas
 • wbudowany odbiornik GPS
 • utrwalanie w nagrywanym obrazie zdefiniowanych napisów
 • podłączenie przycisku (przycisków), sygnałów wejściowych (otwarcie drzwi, włączenie biegu wstecznego, załączenie oświetlenia wewnętrznego itp.)
 • wykonywanie, na podstawie analizy dołączonych sygnałów wejściowych, operacji przełączania obrazów z poszczególnych kamer, wyświetlanie obrazu w trybie QUAD, nagrywania napisów itp.
 • sterowanie poprzez wyjścia cyfrowe urządzeniami zewnętrznymi i sygnalizatorami
 • sygnalizacja za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych stanu pracy rejestratora i ewentualnych błędów, poprzez wykorzystanie wyjść cyfrowych i zewnętrznych sygnalizatorów
 • możliwość wykorzystania wejść cyfrowych ogólnego przeznaczenia rejestratora do celów nie związanych z pracą monitoringu
 • możliwość odtwarzania na rejestratorze zapisanych nagrań bez konieczności przerywania rejestracji
 • podłączenie kamery w systemie jako kamera z funkcją kamery cofania i załączenie obrazu z niej na monitorze po wybraniu biegu wstecznego

DO POBRANIA


Produkty podobne