Komputer diagnostyczny OBD2

OnBoardDiagnostics 2 (OBD2) to urządzenie diagnostyczne przeznaczone dla nowoczesnych pojazdów transportu publicznego, takich jak: autobusy, trolejbusy i tramwaje, wyposażonych w magistralę CAN.

Podstawową funkcją OBD2 jest prezentowanie obsłudze pojazdu informacji o wykrytych usterkach. Podzespoły pojazdu, komunikując się ze sobą poprzez magistralę CAN, przesyłają między innymi informacje dotyczące ewentualnych problemów w ich funkcjonowaniu. Zadaniem OBD2 jest przechwytywanie tych informacji, dekodowanie do postaci zrozumiałej dla użytkownika (np. kierującego pojazdem, serwisanta), przedstawianie w czytelny i jednoznaczny sposób na wyświetlaczu oraz zapisywanie do pliku rejestru na potrzeby późniejszej analizy. Ze względu na to urządzenie zostało wyposażone w 2 lub 4 interfejsy CAN, przejrzysty wyświetlacz graficzny oraz wygodną klawiaturę.

OBD2 rejestruje istotne ze względu na bezpieczeństwo, trwałość i efektywność pracy pojazdu parametry, tj.: zużycie paliwa, temperatura silnika i skrzyni biegów, obroty silnika, prędkość jazdy, dynamika jazdy, zużywana energia (trolejbusy, tramwaje) itp.

Zgromadzone informacje poddane analizie mogą służyć poprawie funkcjonowania taboru w przedsiębiorstwie transportowym, a także mogą być pomocne przy naprawie ewentualnych uszkodzeń na etapie prac serwisowych. OBD2 umożliwia sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, tj.: bramki liczące pasażerów (z możliwością rejestracji wyników pomiarów), monitoring (zestaw kamer z rejestratorem), odbiornik GPS.

Większość parametrów konfigurujących pracę OBD2 zawarta jest w danych, które programuje się do wewnętrznej pamięci urządzenia. Są to między innymi: zakres rejestracji parametrów pojazdu, dane o kodach i opisy usterek zgłaszanych przez podzespoły komunikujące się za pośrednictwem magistrali CAN, język menu i danych oraz zestaw fontów. Programowanie, jak również pobieranie plików rejestrów może odbywać się zdalnie za pomocą radiomodemu, modemu Bluetooth lub modemu GSM/GPRS/UMTS, co zapewnia zcentralizowaną metodę kontroli pracy taboru przedsiębiorstwa transportowego.

Zakład Elektroniczny SiMS sp. z o. o. Spółka komandytowa © 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl