Tablice przystankowe

Tablice przystankowe stanowią integralną część rozbudowanego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Montowane są przy przystankach, peronach, dworcach i węzłach przesiadkowych. Tablice przystankowe wyświetlają informacje dotyczące rozkładów jazdy z danego przystanku, stanowiska czy peronu. Prezentowane są na nich informacje dotyczące przewidywanego lub rozkładowego czasu odjazdu/ przyjazdu pojazdu danej linii w określonym kierunku.

Zakład Elektroniczny SiMS sp. z o. o. Spółka komandytowa © 2024 All rights reserved Development: www.advit.pl