Stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w Zakładzie Elektronicznym SIMS Sp. z o. o. s. k

Celem projektu jest wyposażenie zaplecza badawczo-rozwojowego, który umożliwi prowadzenie prac badawczych celem wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Ponadto projekt pozwoli na ograniczenia kosztów i czasu na wdrażanie nowych produktów. Projekt jest jednym z kluczowych elementów rozwoju firmy na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu: 1 949 304,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 633 920,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/1.2.1. na zakup kolorymetru

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/1.2.1. na zakup: odbiornik pomiarowy EMI

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/1.2.1. na zakup oscyloskopu

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/1.2.1. na zakup zasilacza programowalnego

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj

Zapytanie ofertowe nr 5/2018/1.2.1. na zakup stacji do reworku BGA

Treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj

Formularz oferty można pobrać tutaj